Fri frakt över 625kr
Webbfrågor telefon: 0122-10120e-post: order@ifpartner.se
Visa priser:

Verksamhetspolicy

Omfattning
Företaget bedriver verksamhet inom försäljning av verktyg, maskiner, skyddsprodukter, filter, kem och oljor mm. Hela vår verksamhet omfattas av vårt ledningssystem som är uppbyggt enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet), SS-EN ISO 14001:2015 (miljö) och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kvalitetspolicy


Ledord: Kundfokus + Kompetensutveckling

 • Vår servicenivå är vårt starkaste konkurrensmedel
 • Snabba svar på förfrågningar som följs upp med snabba och korrekta leveranser
 • Vi uppfyller kundernas förväntningar, behov och krav.
 • Våra produkter och tjänster skapar värde och bidrar till våra kunders framgång.
 • Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik, produkter och våra processer.
 • Löpande produktutbildning samt kvalitetskännedom för korrekta rekommendationer
 • Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter

 

Miljöpolicy


Ledord: Medvetenhet + Minskad miljöpåverkan

 • Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter.
 • Hela vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.
 • Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Utifrån tillgänglig teknik strävar vi efter de bästa miljövalen.
 • Vi implementerar ett återvinningssystem där vi ser till att återvunna produkter hamnar i rätt återvinningsprocess.
 • Våra leveranser av varor är planerade för att minska utsläpp.

 

Arbetsmiljöpolicy


Ledord: Aktsamhet + Analyser

 • Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter.
 • Genom utbildning och förebyggande arbete skapas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där faror elimineras och arbetsmiljörisker identifieras och minskas.
 • Vi tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form.
 • Chefer ansvarar för att arbetsmiljöarbetet planeras och följs upp i samverkan med medarbetarna.
 • Varje medarbetare har ansvar att medverka till en god arbetsmiljö genom att bl.a. rapportera olyckor och tillbud.
 • Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer.
 • Varuhanteringen är den mest kritiska i våra arbetsprocesser där lyfthjälpmedel och utbildning av ergonomiska arbetsställningar är en viktig del i vårt arbetsmiljöarbete.
Gå upp
<